МК
Православни подсетник

Свето писмо Стари завет
Прва књига дневника

Поглавље 8.

1. А Венијамин роди Велу првенца својега, Асвила другога, и Ару трећега, 2. Ноја четвртога, и Рафу петога. 3. А синови Велини бијаху: Адар и Гира и Авијуд, 4. И Ависуја и Наман и Ахоја, 5. И Гира и Сефуван и Урам. 6. А ови бијаху синови Ехудови, бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат: 7. Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда. 8. А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи Моавској с Усимом и Варом женама својим. 9. Роди с Одесом женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама, 10. И Јеуса и Сахију и Мирму; ти бијаху синови његови, поглавари домова отачких. 11. А с Усимом роди Авитова и Елфала. 12. И синови Елфалови бјеху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онон и Лод и села његова; 13. И Верија и Сема, који бијаху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; он истјераше становнике Гатске; 14. А Ахио, Сасак и Јеремот, 15. И Зевадија и Арад и Адер, 16. И Михаило и Јеспа и Јоха бјеху синови Веријини; 17. А Завадија и Месулам и Езекије и Евер, 18. И Исмерај и Језлија и Јовав бјеху синови Елфалови; 19. А Јаким и Зихрије и Завдије, 20. И Елинај и Зилтај и Елило, 21. И Адаја и Вераја и Симрат бјеху синови Семини; 22. А Јесван и Евер и Елило, 23. И Авдон и Зихрије и Анан, 24. И Ананија и Елам и Антонија, 25. И Јефедија и Фануило бјеху синови Сасакови; 26. А Самсерај и Сеарија и Готолија, 27. И Јаресија и Илија и Зихрије бјеху синови Јероамови. 28. То бјеху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму. 29. А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му бјеше име Маха. 30. А син првенац његов бјеше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав, 31. И Гедор и Ахијо и Захер, 32. И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом. 33. А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала. 34. А син Јонатанов бјеше Меривал; а Меривал роди Миху; 35. А Мишини синови бјеху: Фитон и Мелех и Тареја и Ахаз. 36. А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу; 37. А Моса роди Винеју; а његов син бјеше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило. 38. А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви бјеху синови Асилови. 39. А синови Исека брата његова: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи. 40. И бијаху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти бјеху од синова Венијаминовијех.


Поглавље: 7 | Поглавље: 9
▲ иди на врх стране ▲
© Микро књига 1984-2024