МК
Православни подсетник
Датуми ВАСКРСА и
Великог Часног поста
21. век
иди на 20. век | 22. век
Година Почетак
поста
Васкрс Напомена о славама
2001 26. фебру. 15. април
2002 18. март 05. мај
2003 10. март 27. април
2004 23. фебру. 11. април
2005 14. март 01. мај
2006 06. март 23. април
2007 19. фебру. 08. април
2008 10. март 27. април
2009 02. март 19. април
2010 15. фебру. 04. април Помера се Сретење Господње
и Свети Симеон и Ана
2011 07. март 24. април
2012 27. фебру. 15. април
2013 18. март 05. мај
2014 03. март 20. април
2015 23. фебру. 12. април
2016 14. март 01. мај
2017 27. фебру. 16. април
2018 19. фебру. 08. април
2019 11. март 28. април
2020 02. март 19. април
2021 15. март 02. мај
2022 07. март 24. април
2023 27. фебру. 16. април
2024 18. март 05. мај
2025 03. март 20. април
2026 23. фебру. 12. април
2027 15. март 02. мај
2028 28. фебру. 16. април
2029 19. фебру. 08. април
2030 11. март 28. април
2031 24. фебру. 13. април
2032 15. март 02. мај
2033 07. март 24. април
2034 20. фебру. 09. април
2035 12. март 29. април
2036 03. март 20. април
2037 16. фебру. 05. април Помера се Свети Симеон и Ана
2038 08. март 25. април
2039 28. фебру. 17. април
2040 19. март 06. мај Помера се Ђурђевдан
2041 04. март 21. април
2042 24. фебру. 13. април
2043 16. март 03. мај
2044 07. март 24. април
2045 20. фебру. 09. април
2046 12. март 29. април
2047 04. март 21. април
2048 17. фебру. 05. април
2049 08. март 25. април
2050 28. фебру. 17. април
2051 20. март 07. мај Помера се Ђурђевдан
и Марковдан
2052 04. март 21. април
2053 24. фебру. 13. април
2054 16. март 03. мај
2055 01. март 18. април
2056 21. фебру. 09. април
2057 12. март 29. април
2058 25. фебру. 14. април
2059 17. март 04. мај
2060 08. март 25. април
2061 21. фебру. 10. април
2062 13. март 30. април
2063 05. март 22. април
2064 25. фебру. 13. април
2065 09. март 26. април
2066 01. март 18. април
2067 21. фебру. 10. април
2068 12. март 29. април
2069 25. фебру. 14. април
2070 17. март 04. мај
2071 02. март 19. април
2072 22. фебру. 10. април
2073 13. март 30. април
2074 05. март 22. април
2075 18. фебру. 07. април
2076 09. март 26. април
2077 01. март 18. април
2078 21. март 08. мај
2079 06. март 23. април
2080 26. фебру. 14. април
2081 17. март 04. мај
2082 02. март 19. април
2083 22. фебру. 11. април
2084 13. март 30. април
2085 26. фебру. 15. април
2086 18. фебру. 07. април
2087 10. март 27. април
2088 01. март 18. април
2089 14. март 01. мај
2090 06. март 23. април
2091 19. фебру. 08. април
2092 10. март 27. април
2093 02. март 19. април
2094 22. фебру. 11. април
2095 07. март 24. април
2096 27. фебру. 15. април
2097 18. март 05. мај
2098 10. март 27. април
2099 23. фебру. 12. април
2100 14. март 01. мај
▲ иди на врх стране ▲
© Микро књига 1984-2024